ถังกรองทราย ยี่ห้อ KRIPSOL รุ่น AKT แบบ Top-Mount

(Sand Filter "TOP MOUNT", KRIPSOL, product from Spain)
สินค้าคุณภาพสูง จากประเทศสเปน

Model                    Diameter                 Flow (m3/Hr)               Connection
AKT 640.C              D.640/25"                        16                               1.5"
AKT 760.C              D.760/30"                       22.5                               2"
AKT 900.C              D.900/36"                       31.5                               2"


สนใจติดต่อสอบถาม