คลอรีน POOLCHLOR


STABLIZED CHLORINE90% - CHINA
POOLCHLOR

STABILIZED CHLORINE - CHINA
คลอรีน 90% คุณภาพสูง ผลิตจากประเทศจีน

PACKING 50 KG. / FIBER DRUM
    มีให้เลือก  2 ประเภท
    1)  POOLCHLOR-คลอรีน TCCA 90% ชนิดเกล็ด หรือ ผง (90% Granular or Power)
    2)  POOLCHLOR-คลอรีน TCCA 90%  แบบก้อน Tablets 200g  (5 tablets/kg) 

PACKING 20 KG. / FIBER DRUM
    มีให้เลือก  2 ประเภท
    1)  POOLCHLOR-คลอรีน TCCA 90% เกล็ด หรือ ผง (90% Granular or Power)
    2)  POOLCHLOR-คลอรีน TCCA 90%  แบบก้อน Tablets 200g  (5 tablets/kg) 

PACKING 5 KG. / FIBER DRUM
    มีให้เลือก  2 ประเภท
    1)  POOLCHLOR-คลอรีน TCCA 90% เกล็ด หรือ ผง (90% Granular or Power)
    2)  POOLCHLOR-คลอรีน TCCA 90%  แบบก้อน Tablets 200g  (5 tablets/kg)


PACKING 1 KG. / PLASTIC TUBE

    1)  POOLCHLOR-คลอรีน TCCA 90% แบบก้อน Tablets 200g  (5 tablets/kg)


สนใจติดต่อสอบถาม