โคมไฟ LED 36W สแตนเลส


โคมไฟใต้น้ำ LED 36W หน้าสแตนเลส

ขนาดศก.23ซม พร้อมสายไฟ 2.5 เมตร

มี 3 รุ่น 
1) รุ่น LED 36W/12VAC แสงขาว
2) รุ่น LED 36W/12VAC แสง Warm Wthie
3) รุ่น LED 36W/12VAC เปลี่ยนสี (สามารถใช้คู่กล่องควบคุมการเปลี่ยนสีได้)
สนใจติดต่อสอบถาม