โคมไฟ LED 18W สแตนเลส


โคมไฟใต้น้ำ LED18W หน้าสแตนเลส

ขนาดศก.30ซม พร้อมสายไฟ 2.5 เมตร

มี 5 รุ่น 

1) รุ่น LED 18W/12VAC แสงขาว
2) รุ่น LED 18W/12VAC แสง Warm Wthie
3) รุ่น LED 18W/12VAC แสง สีน้ำเงิน
4) รุ่น LED 18W/12VAC เปลี่ยนสีอัตโนมัติ
5) รุ่น LED 18W/12VAC เปลี่ยนสีพร้อมรีโมทย์ (มีตัวรับสัญญาณที่ดวงโคม)
สนใจติดต่อสอบถาม